Search

Mũ bảo hiểm, nón bảo hiểm, đồ bảo hộ moto chính hãng

LS2 Helmet

MŨ LẬT HÀM LS2 METRO FF324

<div><strong>Tiêu chuẩn:</strong> Certified ECE22.05</div> <div><strong>Trọng lượng:</strong> 1450 ± 50 gram (không bao gồm phụ kiện)</div> <div><strong>Chất liệu:</strong> Hỗn hợp KPA</div> <div><strong>Kích cỡ vỏ:</strong> 3 kích cỡ vỏ từ size S-XXL</div> <div><strong>Tốc độ:</strong> ≤90km/h</div> <div><strong>Fullbox Gồm <span style="color:#FF0000">Pinlock</span>, túi đựng nón</strong></div>
4,000,000 đ

MŨ FULLFACE LS2 VECTOR FF397

<div><strong>Đạt chuẩn:</strong> Certified ECE22.05</div> <div><strong>Trọng lượng:</strong> 1300 ± 50 gram (không bao gồm phụ kiện)</div> <div><strong>Tốc độ:</strong> ≤90km/h</div> <div><strong>Kích cỡ vỏ:</strong> 2 kích cỡ vỏ từ S-XXL</div> <div><strong>Chất liệu:</strong> Sợi thủy tinh (HPFC)</div> <div><strong>HDSD:&nbsp;</strong>Chọn mũ đúng kích cỡ đầu và gài chặt quai khi TGGT</div> <div><strong>Fullbox Gồm <span style="color:#FF0000">Pinlock </span>và túi đựng nón</strong></div>
4,000,000 đ

MŨ FULLFACE LS2 VECTOR CARBON FF397

<div><strong>Đạt chuẩn:</strong> Certified ECE22.05</div> <div><strong>Trọng lượng:</strong> 1300 ± 50 gram (không bao gồm phụ kiện)</div> <div><strong>Tốc độ:</strong> ≤90km/h</div> <div><strong>Chất liệu:</strong> Sợi Carbon</div> <div><strong>HDSD:</strong> Chọn mũ đúng kích cỡ đầu và gài chặt quai khi TGGT</div> <div><strong>Fullbox Gồm <span style="color:#FF0000">Pinlock </span>và túi đựng nón</strong></div>
8,900,000 đ

MŨ LẬT HÀM LS2 VALIANT FF399

<div><strong>Tiêu chuẩn:</strong> Certified ECE22.05</div> <div><strong>Trọng lượng:</strong> 1450 ± 50 gram (không bao gồm phụ kiện)</div> <div><strong>Tốc độ:</strong> ≤90km/h</div> <div><strong>Chất liệu:</strong> Hỗn hợp KPA</div> <div><strong>Kích cỡ vỏ:</strong> 2 kích cỡ vỏ nón từ S-XXL</div> <div><strong>HDSD:</strong> Chọn mũ đúng kích cỡ đầu và gài chặt quai khi TGGT</div> <div><strong>Fullbox Gồm <span style="color:#FF0000">Pinlock </span>và túi đựng nón</strong></div>
6,200,000 đ

MŨ FULLFACE LS2 STREAM FF320 2 KÍNH

<div><strong>Đạt chuẩn:</strong> Certified ECE 22.05</div> <div><strong>Trọng lượng:</strong> 1450 ± 50 gram</div> <div><strong>Tốc độ:</strong> ≤90km/h</div> <div><strong>Kích cỡ vỏ:</strong> 1 kích cỡ vỏ từ S-XXL</div> <div><strong>Chất liệu:</strong> ABS nguyên sinh (công nghệ ép HPTT)</div> <div><strong>HDSD:</strong> Chọn mũ đúng kích cỡ đầu và gài chặt quai khi TGGT</div> <div><strong>Fullbox Gồm Pinlock và túi đựng nón</strong></div>
2,600,000 đ

MŨ FULLFACE LS2 RAPID FF353

<div><strong>Đạt chuẩn:</strong> Certified ECE22.05</div> <div><strong>Trọng lượng:</strong> 1400 ± 50 gram (không bao gồm phụ kiện)</div> <div><strong>Kích cỡ vỏ:</strong> 3 kích cỡ vỏ từ size M-XXXL</div> <div><strong>Chất liệu:</strong> ABS nguyên sinh (theo công nghệ ép HPTT)</div> <div><strong>HDSD:</strong> Chọn mũ đúng kích cỡ đầu và gài chặt quai khi TGGT</div>
1,500,000 đ

MŨ 3/4 LS2 VERSO OF570

<div><strong>Đạt chuẩn:</strong> Certified ECE22.05</div> <div><strong>Trọng lượng:</strong> 950 ± 50 gram (không bao gồm phụ kiện)</div> <div><strong>Tốc độ:</strong> ≤60km/h</div> <div><strong>Kích cỡ vỏ:</strong> 2 kích cỡ vỏ từ M-XXL</div> <div><strong>Chất liệu:</strong> Hỗn hợp KPA</div> <div><strong>HDSD:</strong> Chọn mũ đúng kích cỡ đầu và gài chặt quai khi TGGT</div> <div><strong>Fullbox Gồm mỏ lưỡi trai và túi đựng nón</strong></div>
2,500,000 đ

MŨ 3/4 LS2 CABRIO CARBON OF597

<div><strong>Đạt chuẩn:</strong> Certified ECE22.05</div> <div><strong>Trọng lượng:</strong> 850 ± 50 gram (không bao gồm phụ kiện)</div> <div><strong>Tốc độ:</strong> ≤60km/h</div> <div><strong>Kích cỡ:</strong> vỏ 2 kích cỡ vỏ từ M-XXL</div> <div><strong>Chất liệu:</strong> Sợi carbon</div> <div><strong>HDSD:&nbsp;</strong>Chọn mũ đúng kích cỡ đầu và gài chặt quai khi TGGT</div> <div><strong>Fullbox Gồm kính chắn ngoài, ốp kính và túi đựng nón</strong></div>
5,500,000 đ

MŨ OFF ROAD LS2 PIONEER MX436

<div><strong>Tiêu chuẩn:</strong> Certified ECE22.05</div> <div><strong>Trọng lượng:</strong> 1400 ± 50 gram (không bao gồm phụ kiện)</div> <div><strong>Tốc độ:</strong> ≤90km/h</div> <div><strong>Chất liệu:</strong> Hỗn hợp KPA</div> <div><strong>Kích cỡ vỏ:</strong> 2 kích cỡ vỏ từ size M-XXL</div> <div><strong>HDSD:</strong> Chọn mũ đúng kích cỡ đầu và gài chặt quai khi TGGT</div>
2,700,000 đ

MŨ OFF ROAD LS2 FAST MX437

<div><strong>Tiêu chuẩn:</strong> Certified ECE22.05</div> <div><strong>Trọng lượng:</strong> 1200 ± 50 gram (không bao gồm phụ kiện)</div> <div><strong>Tốc độ:</strong> ≤90km/h</div> <div><strong>Chất liệu:</strong> Hỗn hợp KPA</div> <div><strong>Kích cỡ vỏ:</strong> 2 kích cỡ vỏ từ size M-XXL</div> <div><strong>HDSD:</strong> Chọn mũ đúng kích cỡ đầu và gài chặt quai khi TGGT</div>
2,300,000 đ

MŨ FULLFACE LS2 CHALLENGER HPFC FF327

<div><strong>Đạt chuẩn:</strong> Certified ECE22.05</div> <div><strong>Trọng lượng:</strong> 1300 ± 50 gram (không bao gồm phụ kiện)</div> <div><strong>Chất liệu:</strong> Sợi thủy tinh</div> <div><strong>HDSD:</strong> Chọn mũ đúng kích cỡ đầu và gài chặt quai khi TGGT</div> <div><strong>BẢO HÀNH 24 tháng lỗi kỹ thuật</strong></div>
6,500,000 đ

MŨ FULLFACE LS2 FF800 STORM

<div><strong>Đạt chuẩn:</strong> Certified ECE22.05</div> <div><strong>Trọng lượng:</strong> 1400 ± 50 gram (không bao gồm phụ kiện)</div> <div><strong>Chất liệu:</strong> KPA</div> <div><strong>HDSD:</strong> Chọn mũ đúng kích cỡ đầu và gài chặt quai khi TGGT</div> <div><strong>BẢO HÀNH 24 tháng lỗi kỹ thuật</strong></div>
2,900,000 đ
Tư vấn Facebook
Tư vấn Zalo

093 415 4989